Vrouwen emancipatie

In de loop van het jaar 1908 werd er een sociaal-demoncratische-vrouwen-propaganda club opgericht die als doel had om propaganda te verspreiden die ‘onbewuste’ arbeidersvrouwen zou overhalen actief te worden binnen de SDAP.

Het was geen massa-organisatie maar er is met zekerheid te zeggen dat door het werk van de club de socialistische propaganda in Maastricht meer vrouwen heeft bereikt dan anders het geval zou zijn geweest. Het was nu eenmaal zo dat veel vrouwen zich niet thuis en gehoord voelde op de typische mannenbijeenkomsten.